GREENER: BioGebaseeRde en biodEgradEerbare vervaNgEr vooR polyacrylzuur.

Project ‘GREENER’ is gefinancierd binnen het Interreg V programma Vlaanderen-Nederland, het grensoverschrijdend samenwerkingsprogramma met financiële steun van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling met cofinanciering van provincie Oost-Vlaanderen, provincie Noord-Brabant en het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (Nederland).
Meer info: www.grensregio.eu

Interreg V, thema milieu
Op een totaal budget van € 1.547.000 levert Interreg een bijdrage van € 773.500,01 (50%) Projectperiode: 1/9/2019 – 31/8/2022
Projectverantwoordelijke: Universiteit Maastricht

zie ook: https://www.grensregio.eu/projecten/greener


Copyright © 2019 GREENERadmin