Activiteiten

Greener poster presentaties in september 2020

Lauren De Grave (UGent) heeft een poster over GREENER gepresenteerd op Knowledge for Growth 2020, 9 september 2020.

Millvision heeft de GREENER poster gepresenteerd op Natural Fibertastic 22 september 2020.

Consortium meeting 3 september 2020

Opnieuw een online consortium meeting in september.

Consortium meeting 23 maart 2020

Normaal zou onze GREENER consortium meeting plaats hebben gevonden bij Govi in Drongen, maar omwille van de Corona crisis hebben we online vergaderd via Skype.

Startvergadering 23 september 2019

De startvergadering van GREENER had plaats op 23 september 2019 bij Universiteit Maastricht op Chemelot in Geleen (Nederland).

foto projectpartners GREENER


Copyright © 2019 GREENERadmin