Activiteiten

GREENER workshop 4 oktober 2021 – openbaar toegangkelijk

Op 8 december 2022 wordt ons GREENER final event georganiseerd in hybride vorm (ZOOM en op Chemelot in Geleen, Nl), toegangkelijk voor iedereen die zich registreert via https://forms.gle/AaZEsxVydEdLvC1C6

Consortium meeting 6 20/9/2022

We hadden een constructieve, fysieke consortium meeting bij UGent

Consortium meeting 5 28/3/2022

Onze hybride fysieke/online consortium meeting vond plaats bij Millvision in Raamsdonkveer.

GREENER workshop 4 oktober 2021 – openbaar toegangkelijk

Op 4 oktober, 2021 wordt onze eerste GREENER workshop georganiseerd, toegangkelijk voor iedereen die zich registreert via https://forms.gle/EM7ZSmGkCMNABqbV6

On October 4, 2021, our first GREENER workshop will be organized. This workshop can be attended by everybody who registers via https://forms.gle/EM7ZSmGkCMNABqbV6

Consortium meeting 3 op 8 april 2021

Op 8 april hadden we mid-term project review met de mensen van Interreg. Nog steeds online.

Greener poster presentaties in september 2020

Lauren De Grave (UGent) heeft een poster over GREENER gepresenteerd op Knowledge for Growth 2020, 9 september 2020.

Millvision heeft de GREENER poster gepresenteerd op Natural Fibertastic 22 september 2020.

Consortium meeting 3 september 2020

Opnieuw een online consortium meeting in september.

Consortium meeting 23 maart 2020

Consortium meeting 4 op 8 April 2021

Normaal zou onze GREENER consortium meeting plaats hebben gevonden bij Govi in Drongen, maar omwille van de Corona crisis hebben we online vergaderd via Skype.

Startvergadering 23 september 2019

De startvergadering van GREENER had plaats op 23 september 2019 bij Universiteit Maastricht op Chemelot in Geleen (Nederland).

foto projectpartners GREENER


Copyright © 2019 GREENERadmin