Project

GREENER: BioGebaseeRde en biodEgradEerbare vervaNgEr vooR polyacrylzuur.

Vanuit de vraag naar duurzame alternatieven ontwikkelt GREENER in de grensregio een biogebaseerde en biodegradeerbare vervanger voor polyacrylzuur met toepassingen in coatings, papier, cosmetica, biomedische materialen en superabsorberende materialen voor beton. Hierdoor komen minder microplastics in het milieu terecht, en worden bij degradatie slechts niet-giftige, natuurlijke stoffen vrijgezet.

Microplastics zijn alom aanwezig en vormen een steeds groter wordend probleem voor het milieu. Iedereen heeft weleens gehoord van de “plastic soup” in de oceanen, waarbij plastic afval afbreekt tot kleine deeltjes die vervolgens in onze voedselketen terechtkomen omdat plankton en zeedieren de microplastics consumeren. 

Foto plastic soup van Kevin Krejci, https://www.flickr.com/photos/kevinkrejci/4408273247

Maar een klein deel van de synthetische plastics wordt teruggewonnen of gerecycleerd na gebruik. Het merendeel wordt verbrand, belandt op afvalstortplaatsen of komt terecht in de oceanen, waarmee ze bijdragen aan de microplastic vervuiling. Vanuit de vraag naar duurzame alternatieven zal het project GREENER biogebaseerde en biodegradeerbare polymeren ontwikkelen met dezelfde eigenschappen als het wijdverbreide wateroplosbare polyacrylzuur. Hierdoor komen minder microplastics in het milieu terecht, en bij degradatie worden slechts niet-giftige, natuurlijke stoffen vrijgezet. Het is de bedoeling om deze materialen te valoriseren in een zo breed mogelijk scala aan toepassingen, van superabsorbentia in beton, biomedische materialen, cosmetica, papier tot coatings.


Copyright © 2019 GREENERadmin